RANOX เครื่องกวนสี Air Agitator Air Paint Mixer พร้อมมอเตอร์ลม พร้อมชุดเกียร์ทดรอบ เหมาะกับงานกวนสี กวนสารเคมีตามโรงงานอุตสาหกรรม

RANOX เครื่องกวนสี Air Agitator Air Paint Mixer พร้อมมอเตอร์ลม พร้อมชุดเกียร์ทดรอบให้เลือก เหมาะกับงานกวนสี กวนสารเคมี ทินเนอร์ กาว ตามโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกวนสี RANOX Air Agitator มีทั้งแบบแคลม์ยึดข้างถังหรือแบบชนิดมีขาตั้ง เครื่องกวนสี RANOX Air Agitator Air Paint Mixer มีชนิดพกพาเหมาะสำหรับถังเล็กๆขนาด 18 ลิตร หรือ 20 ลิตร หรือจะเป็นขนาด 200 ลิตร

  RANOX Air Agitator Air Paint Mixer รุ่น FA

  RANOX Air Agitator Air Paint Mixer รุ่น HA

 RANOX Air Agitator Air Paint Mixer รุ่น CA

 RANOX Air Agitator Air Paint Mixer รุ่น MA

RANOX Air Agitator Air Paint Mixer Moel: CA-1 EA-1 FA-2NS-02 HA-1 MA-5 CA-3S EA-1-B FA-3ES2 HA-5 MA-57 CA-5 EA-3S FA-3S HA-8S2 CA-7 EA-5 FA-7 HA-85S2 CA-57 FA-8S2 CA-57N FA-57 LA-55 

Visitors: 62,882