มอเตอร์ลมชนิดลูกสูบ TAIYO    Air Motor (Radial Piston Type)  TAM4-010S TAM4-015S TAM4-030S

จำหน่ายมอเตอร์ลม Taiyo ระบบลูกสูบTAM1 TAM2 TAM4 TAM5 TAV1 TAV2 TAV3 TAV4 TAV5 Radial Piston Type Air Motor              

Compact, Economical Type Taiyo Air Motor with grease-mounted system

Small, light weight, Complete Explosion proof with no spark

Mounting direction is free with grease-mounted system


                                                                                         

Taiyo Model Power(W) Torque (N.m) RPM Air consumption(Nl/min) Stop Torque (N.m) Start Torque (N.m)
TAM4-010S       73.5 0.637 1,100 200 1.18 0.686
TAM4-015S 125 0.137 900 260 2.94 1.96
TAM4-030S 228 2.94 750 400 5.88 4.71


Taiyo Model Power(W) Torque (N.m) RPM Air consumption(Nl/min) Stop Torque (N.m) Start Torque (N.m)
TAV3S-10       66.2 0.053 12,000 190 0.115 0.069
TAV3R-10 73.5 0.050 14,000 210 0.108 0.065
TAV3S-20 147 0.127 11,000 340 0.222 0.134
TAV3R-20 132 0.115 11,000 350 0.177 0.108
TAV3S-45 331 0.316 10,000 710 0.610 0.366
TAV3R-45 279 0.314 8,500 560 0.536 0.322

Taiyo Mode airmotor l: TAM-010S, TAM-015S, TAM-030S, TAV3S-10, TAV3R-10, TAV3S-20, TAV3R-20, TAV3S-45, TAV3R-45, TAM1-507F, TAM1-507L, TAM2-404FB, TAM2-403F, TAM2-404F, TAM2-405F, TAM4-010S, TAM4-015S, TAM4-030S, TAM4-015SB, TAM4-030SB, TAM4-010F, TAM4-015F, TAM4-030F, TAM2-403F, TAM2-404F, TAM2-405F, TAM2-406F, TAM2-506F, TAM1-507F, TAM4-015FB, TAM4-030FB, TAM2-403FB, TAM2-404FB, TAM2-405FB, TAM2-406FB, TAM2-506FB, TAM4-010L, TAM4-015L, TAM4-030L, TAM2-403L, TAM2-404L, TAM2-405L, TAM2-406L, TAM2-506L, TAM1-507L, TAM4-015LB, TAM4-030LB, TAM2-403LB, TAM2-404LB, TAM2-405LB, TAM2-406LB, TAM2-506LB


Visitors: 62,880