อุปกรณ์จับสัญญาณเปลวไฟ DURAG Flame sensor D-LE 603 Control unit D-UG 660 Flame monitor D-LX 100

 Durag Flame sensor D-LE 603อุปกรณ์จับสัญญาณเปลวไฟ ที่เหมาะกับเชื้อเพลิงแก๊ส ถ่านหิน หรือน้ำมัน ใช้ได้กับลำแสง UV และ IR เหมาะที่จะใช้กับอุปกรณ์ควบคุม Durag Flame control unit D-UG 660 ซึ่งใช้ได้กับไฟ 24VDC 48VDC หรือ 230VAC  อุปกรณ์ Hegwein D-UV 55 และ Durag AAL 75

Flame sensor อุปกรณ์จับสัญญาณเปลวไฟ D-LX 100 UL/97EX for monitoring gas, oil and coal flames. Flame sensors D-LE 603 US-P for every spectral range from UV to IR  Model D-UG 660 230A-420, D-UG 660 24D-420.  Hegwein Flame monitor AAL 75 and Durag Flame monitor D-UV 55

                                  

Flame Sensor  
Gas Oil Coal Wood Features
D-LE 603 UH ++ o     Selective single burner monitoring in muliple-buner plants
D-LE 603 US  ++ +     at low UV radiation
D-LE 603 UAF o ++     with intensive ambient light (neighbouring burners)gains switchingover
D-LE 603 UA + ++ + o at low NO2 component gain switch-over
D-LE 603 UI ++ ++ + + remote change over of spectral sensitivity
D-LE 603 IS ! + ++ + selective single burner monitoring(coil, oil)
D-LE 603 IG o + ++ ++ selective single burner monitoring(coil, oil, wood)
D-LE 603 ISE !   ++   dual-channel flame sensor(LOG/LOG)
D-LE 603 ISO !   ++   dual-channel flame sensor(LIN/LOG)

                                    Durag Model: D-LE 603 UH-P, D-LE 603 US-P, D-LE 603 UAF-P, D-LE 603 UA-P, D-LE 603 UI-P, D-LE 603 IS-P,
                                    D-LE 603 IG-P, D-LE 603 ISE-P, D-LE 603 ISO-P, D-LE 603 UH-AP, D-LE 603 US-AP, D-LE 603 UAF-AP, D-LE 603 UA-AP, 
                                    D-LE 603 UI-AP, D-LE 603 IS-AP, D-LE 603 IG-AP, D-LE 603 ISE-AP, D-LE 603 ISO-AP, D-LE 603 UH-CG, D-LE 603 US-CG,                                     D-LE 603 UAF-CG, D-LE 603 UA-CG, D-LE 603 UI-CG, D-LE 603 IS-CG, D-LE 603 IG-CG, D-LE 603 ISE-CG, 
                                    D-LE 603 ISO-CG

                              

Flame sensor Gas oil Coal Wood Spectral range(nm)
D-LE 103 UL ++ +     185-260
D-LE 103 UAF o ++     280-410
D-LE 103 UA + ++ o + 190-520
D-LE 103 IS ! ++ + + 300-1100
D-LE 103 IG o ++ + ++ 780-1800

                                    Durag Model: D-LE 103 UL-P, D-LE 103 UAF-P, D-LE 103 UA-P, D-LE 103 IS-P, D-LE 103 IG-P, D-LE 103 UL-AP, D-LE 103                                       UAF-AP, D-LE 103 UA-AP, D-LE 103 IS-AP, D-LE 103 IG-AP,  D-LE 103 UL-CG, D-LE 103 UAF-CG, D-LE 103 UA-CG, 
                                    D-LE 103 IS-CG, D-LE 103 IG-CG


                                                         


Durag compact flame monitor D-LX 100 อุปกรณ์จับสัญญาณเปลวไฟ D-LX 100 ที่เหมาะกับเชื้อเพลิงแก๊ส ถ่านหิน หรือน้ำมัน ใช้ได้กับลำแสง UV ,VIS หรือ IR เหมาะที่จะใช้กับอุปกรณ์ควบคุม Durag Flame control unit D-UG 660 ซึ่งใช้ได้กับไฟ 24VDC 48VDC หรือ 230VAC และมีอุปกรณ์จับสัญญาณเปลวไฟที่เหมาะกับพื้นที่ไวไฟ
                                  
Self-monitoring and fail-safe control units for monitoring gas, oil and coal flames with integrated UV,VIS or IR flame sensor. Available on ATEX approved(D-LX 100..../94Ex for zone1 and D-LX 100..../97Ex for zone2)
 
 
 
 
Flame sensor Gas oil Coal Wood Spectral range(nm)
D-LX 100 UL-P ++ +     185-260
D-LX 100 UAF-P o ++     280-410
D-LX 100 UA-P + ++ o + 190-520
D-LX 100 IS-P ! ++ + + 300-1100
D-LX 100 IG-P o ++ + ++ 780-1800
D-LX 100 UL/94EX ++      185-260 
D-LX 100 UAF/94EX  ++      280-410
D-LX 100 UA/94EX  ++  190-520
D-LX 100 IS/94EX  ++  300-1100
D-LX 100 IG/94EX  ++  ++  780-1800
D-LX 100 UL/97EX ++ +     185-260 
D-LX 100 UAF/97EX  o ++     280-410
D-LX 100 UA/97EX  + ++ o + 190-520
D-LX 100 IS/97EX ! ++ + + 300-1100
D-LX 100 IG/97EX  o ++ + ++ 780-1800
 
                                 Durag Model: D-LX 100 UL-P, D-LX 100 UAF-P, D-LX 100 UA-P, D-LX 100 IS-P, D-LX 100 IG-P, D-LX 100 UL/94EX, 
                                 D-LX 100 UAF/94EX , D-LX 100 UA/94EX, D-LX 100 IS/94EX, D-LX 100 IG/94EX, D-LX 100 UL/97EX, D-LX 100 UAF/97EX 
                                 D-LX 100 UA/97EX, D-LX 100 IS/97EX, D-LX 100 IG/97EX 
  
Durag Control unit  D-UG 660 อุปกรณ์ควบคุมตัวจับสัญญาณเปลวไฟ Durag  D-UG 660  ที่เหมาะกับเชื้อเพลิงแก๊ส น้ำมัน หรือเชื้อเพลิงถ่านหิน ใช้ได้กับลำแสง UV,UV+IR หรือ IR  ใช้ได้กับไฟ 24VDC และ 230VAC รุ่นที่นิยมคือรุ่น D-UG 660 230A-420 และรุ่น D-UG 660 24D-420 ซึ่งมักจะใช้ควบคู่กับตัวจับสัญญาณเปลวไฟ Flame sensor D-LE 603 US-P หรือ D-LE 103 UA-P รวมถึงใช้กับ Flame monitor D-LX 100 UL/97EX รุ่นกันระเบิด
 
Self-monitoring and fail-safe control units for monitoring gas, oil and coal flames with Durag UV,UV+IR or IR flame sensors

                                  
 
Model Power supply
D-UG 660 230A-420 230VAC 4-20mA
D-UG 660 24D-420 24VDC 4-20mA

Durag model: D-UG 660 230A-420, D-UG 660 24D-420, D-UG 660 48D-420


Durag Flame monitor D-UV 55 and Hegwein Flame monitor AAL 75 อุปกรณ์ควบคุม D-UV 55 จาก Durag และ AAL 75 จาก Hegwein ใช้ควบคู่กับ Control unit D-UG 660 และ Flame sensor D-LE 603 ใช้ได้ทั้งลำแสง UV และ IR เหมาะกับเชื้อเพลิงแก็สและน้ำมัน
 
                                                             
Visitors: 62,878