อุปกรณ์ปรับปริมาณลม Fairchild Volume Booster / Transducer / Pressure Regulator 4500A 4513AE 4514AE 10263 TD7800-414

  Fairchild Model 4500A  Pneumatic Volume Booster 4513AE, 4514AE อุปกรณ์หัวขับปริมาณลม

Fairchild Transducer T7800, Fairchild pressure regulator model 10: 10263

Fairchild  Pneumatic Volume Booster เป็นอุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม เพื่อควบคุมปริมาณลมทางขาออกให้ได้ปริมาณที่มากหรือน้อยตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่นรุ่น 4513AE หรือ 4514AE  โดยปริมาณลมที่ออกมีค่าแม่นยำสูง ภายใต้สภาพแรงดันด้านขาเข้าที่ไม่เสถียร จะได้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นเมื่อใช้กับ Transducer รุ่น TD7800-414

Fairchild

Model

Ratio

Max. Output pressure

psig/bar/kpa

Max.Supply pressure

psig/bar/kpa

Pipe Size

NPT

Option
4513AE 1:1 150/10/1,000 250/17/1,700 3/8" Tapped Exhaust


4514AE 1:1 150/10/1,000 250/17/1,700 1/2" Tapped Exhaust
4516AE 1:1 150/10/1,000  250/17/1,700 3/4" Tapped Exhaust 
4523AE 1:2 150/10/1,000 250/17/1,700 3/8" Tapped Exhaust
4524AE 1:2 150/10/1,000 250/17/1,700 1/2" Tapped Exhaust
4526AE 1:2 150/10/1,000 250/17/1,700 3/4" Tapped Exhaust
4533AE 1:3 150/10/1,000 250/17/1,700 3/8" Tapped Exhaust
4534AE 1:3 150/10/1,000 250/17/1,700 1/2" Tapped Exhaust
4536AE 1:3 150/10/1,000 250/17/1,700 3/4" Tapped Exhaust
4543AE 2:1 75/5/500 250/17/1,700 3/8" Tapped Exhaust
4544AE 2:1 75/5/500 250/17/1,700 1/2" Tapped Exhaust
4546AE 2:1 75/5/500 250/17/1,700 3/4" Tapped Exhaust
4553AE 3:1 50/3.5/350 250/17/1,700 3/8" Tapped Exhaust
4554AE 3:1 50/3.5/350 250/17/1,700 1/2" Tapped Exhaust
4556AE 3:1 50/3.5/350 250/17/1,700 3/4" Tapped Exhaust

                                                                                       

Fairchild

Model

Ratio

Max. Output pressure

psig/bar/kpa

Max.Supply pressure

psig/bar/kpa

Pipe Size

NPT

Option
4513AU  1:1    150/10/1,000 250/17/1,700 3/8" BSPT (Tapered)
4514AU 1:1 150/10/1,000 250/17/1,700 1/2" BSPT (Tapered)
4516AU 1:1 150/10/1,000 250/17/1,700 3/4" BSPT (Tapered)
4523AU 1:2 150/10/1,000  250/17/1,700  3/8"  BSPT (Tapered) 
4524AU  1:2  150/10/1,000  250/17/1,700  1/2"  BSPT (Tapered) 
4526AU  1:2  150/10/1,000  250/17/1,700  3/4"  BSPT (Tapered) 
4533AU  1:3  150/10/1,000  250/17/1,700  3/8"   BSPT (Tapered)  
4534AU  1:3  150/10/1,000  250/17/1,700  1/2"  BSPT (Tapered)  
4536AU  1:3  150/10/1,000  250/17/1,700  3/8"  BSPT (Tapered)  
4543AU  2:1  75/5/500  250/17/1,700  3/8"  BSPT (Tapered) 
4544AU 2:1 75/5/500 250/17/1,700 1/2" BSPT (Tapered)
4546AU 2:1 75/5/500 250/17/1,700 3/4" BSPT (Tapered)
4553AU 3:1 50/3.5/350 250/17/1,700 3/8" BSPT (Tapered)
4554AU 3:1 50/3.5/350 250/17/1,700 1/2" BSPT (Tapered)
4556AU 3:1 50/3.5/350 250/17/1,700 3/8" BSPT (Tapered)

 

Fairchild Model: 4513AE   4514AE  4516AE  4523AE    4524AE  4526AE  4533AE 4534AE  4536AE  4543AE   4544AE 4546AE  4553AE  4554AE  4556AE 4513AU  4514AU  4516AU  4523AU  4524AU  4526AU  4533AU 4534AU 4536AU  4543AU  4544AU  4546AU  4553AU  4554AU  4556AU

                                                                                                      

Fairchild model 10 Pneumatic Precision Regulator อุปกรณ์ปรับแรงดันลมมาตราฐานสูงรุ่น 10 ของ Fairchild สินค้ามาตราฐานจากอเมริกา

อุปกรณ์ปรับแรงดัน Fairchild รุ่น10 ปรับแรงดันลมด้านขาออกโดยใช้หลักการควบคุมวาวล์เปิดปิดที่ตัวอุปกรณ์ Fairchild รุ่น10 เพื่อให้ได้ค่าแรงดันที่แม่นยำสูงถึงแม้ปริมาณแรงดันขาเข้าของอุปกรณ์แรงดัน Fairchild รุ่น10 จะมีแรงดันที่สูงและไม่สม่ำเสมอก็ตาม  แนะนำให้ติด Fairchild regulator และ Fairchild Transducer กับ Fairchild Volume Booster เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่แม่นยำ 

ตัวปรับแรงดันรุ่นมาตราฐาน เช่น รุ่น 10262  10202 หรือ 10263 เป็นรุ่นที่นิยมใช้ในการปรับแรงดันลม ซึ่งมีเกลียวให้เลือกทั้ง 1/4" 3/8" เป็นชนิดไม่มี bypass นิยมใช้ในงานแรงดันทั่วไป  ราคาไม่สูงมาก Pneumatic precision Regulator model 10  10262  10263 10202  10203 with port size 1/2" 1/4" 3/8" for pressure range 1-400 psig    สำหรับงานที่ต้องการป้องกันและควบคุมแรงดันไม่ให้ไหลย้อนกลับจะมี option bypass ให้เลือกใช้ อย่างเช่นรุ่น 10292ฺBP  10292BPJU เป็นต้น

Fairchild Model

 Pressure range

psig/bar/kPa

 Pipe size

NPT

 10242  1-60/0.1-4/10-400  1/4"
 10243  1-60/0.1-4/10-400  3/8"
 10244  1-60/0.1-4/10-400  1/2"
 10262  2-150/0.1-10/15-1000  1/4"
 10263  2-150/0.1-10/15-1000  3/8"
 10264  2-150/0.1-10/15-1000  1/2"
 10292  5-400/0.3-28/35-2800  1/4"
 10293  5-400/0.3-28/35-2800  3/8"
 10294  5-400/0.3-28/35-2800   1/2"

 Fairchild model: 10242 10243 10244 10262 10263 10264 10292 10293 10294

                                                                                           

Fairchild Transducer model T7800 อุปกรณ์Fairchild Transducer จะรับสัญญาณไฟDC ที่ขาเข้าแล้วแปลงสัญญาออกอย่างแม่นยำที่ขาออก เพื่อใช้งานควบคู่กับ Volume Booster จาก Fairchild

Fairchild Model Connection Input

Output(Bar)

TD7800-411 DIN43650 4-20 mA 0.2-1.0
TD7800-412 DIN43650 4-20 mA 0.2-1.8
TD7800-413 DIN43650 4-20 mA 0.4-2.0
TD7800-414 DIN43650 4-20 mA 0.0-2.0 
TD7800-415 DIN43650 4-20 mA 0.0-4.0
TD7800-416 DIN43650 4-20 mA 0.0-8.0

Fairchild model: TD7800-411  TD7800-412  TD7800-413  TD7800-414  TD7800-415  TD7800-416

Visitors: 61,021