อุปกรณ์วัดระดับของเหลว HUBA Control Pressure Transmitter, Flow sensor Type 210 510 511 520 692

Huba Control อุปกรณ์วัดแรงดัน Pressure Transmitter Type 506 510 511 520 528  อุปกรณ์วัดระดับของเหลว Pressure level transmitter Type 681 อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของเหลว Flow sensor Type 210

 

 

Huba Pressure transmitter 510 511 อุปกรณ์วัดแรงดันสารทำความเย็นและแอมโมเนีย น้ำ ก๊าซ มีขนาดเล็กและมีความแม่นยำสูง IP65 
Models:
Huba 511.900003572        Pressure Sensor -1-0 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.911003571        Pressure Sensor 0-1 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.911004041        Pressure Sensor 0-1 BAR 0.5-4.5V
Huba 511.914001571        Pressure Sensor 0-2.5 BAR 0-5VDC
Huba 511.914603571        Pressure Sensor 0-2.5 BAR 4-20 mA
Huba 511.914603571W     Pressure Sensor 0-2 KG/cm2 4-20mA PT TAP R1/4
Huba 511.915003141         Pressure Transmitter0~4bar 4~20ma G1/4
Huba 511.915003571         Pressure Sensor 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire
Huba 511.917003141         Pressure Transmitter0~6bar 4~20ma G1/4
Huba 511.917003141-1      Pressure Transmitter1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma
Huba 511.917003541-1      Pressure Transmitter0~6bar 4~20ma 1003290 MU511.917003541
Huba 511.917003571         Pressure Sensor 0-6 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.930002571         Pressure Sensor 0-10bar 0-10V
Huba 511.930003141         Pressure Transmitter0~10bar 4~20ma G1/4
Huba 511.93000377           Pressure Sensor 0-10 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.930004041         Pressure Sensor 0-10 BAR 0.5-4.5 V
Huba 511.930007071         Pressure Transmitter0~10bar 0~10V
Huba 511.931003771         Pressure Sensor 0-16BAR metal head
Huba 511.932003141         Pressure Transmitter0~25bar 4~20ma
Huba 511.932003571         Pressure Sensor 0-25 BAR 4-20 mA
Huba 511.933003242         Pressure Sensor 0-40 BAR 4-20 mA 
Huba 511.933003572         Pressure Sensor 0-40 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.940003142         Pressure Transmitter0~60bar 4~20ma
Huba 511.940003572         Pressure Sensor 0-60BAR 4-20MA R1/4
Huba 511.941003542          Pressure Sensor 0-100 BAR 4-20 mA
Huba 511.941003572         Pressure Sensor 0-100BAR 4-20mA R1/4
Huba 511.942003542         Pressure Sensor 0-160 BAR 4-20 mA
Huba 511.942003572         Pressure Sensor0~160BAR 4~20MA R1/4
Huba 511.943002542         Pressure Sensor0-250BAR 0-10V
Huba 511.943002572         Pressure Sensor0~250BAR 0~10V R1/4
Huba 511.943002742         Pressure Transmitter0~250bar 0-10V
Huba 511.943002772         Pressure Transmitter0---250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wire
Huba 511.943003572         Pressure Sensor 0-250 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.943003742         Pressure Transmitter0~250bar 4-20ma
Huba 511.954602072         Pressure Sensor 0-400 BAR 0-10 V 1.5M
Huba 511.954602542         Pressure Sensor 0-400 BAR 0-10V G1/4
Huba 511.954603542         Pressure Sensor 0-400 BAR 4-20MA
Huba 511.954604072W      Pressure Sensor0~350BAR OUT:0.5~4.5V R1/4
Huba 511.955603542         Pressure Sensor 0-600 BAR 4-20 mA G1/4
Huba 511.955603742         Pressure Transmitter0-600bar 4-20ma
Huba 511.99130                 Pressure Sensor0-10BAR metal head R1/4
Huba 511.99130Q              Pressure Sensor 0-10BAR, metal head,R1/4,Silicon,Quickon

Huba 510.9C1S03900        Pressure Transmitter -15 - 150 psi 4-20 mA  G1/4

Huba 510.9C3S03900        Pressure Transmitter 0-500 psi 4-20mA G1/4

Huba 520.9C1S03200NW  Pressure Transmitter -15 - 150 psi 4-20mA G1/4

Huba 520.9C3S03200N     Pressure Transmitter 0-500 psi 4-20mA G1/4

Huba 506.933A03101        Pressure Transmitter 0-500 psi 4-20mA G1/4

Huba 506.931A03101        Pressure Transmitter 0-200 psi 4-20mA G1/4

 
Huba 528.930003138N       Pressure Transmitter 0-10 bar  4-20mA G1/2
Huba 528.9300031311        Pressure Transmitter 1-10 bar  4-20mA G1/4

         Huba Pressure level Transmitter  Type 681 อุปกรณ์วัดระดับของเหลวทั้งในระบบเปิดและระบบปิด สามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมีได้ มีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้วัดระดับ น้ำดื่ม น้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำมันดีเซล เบนซิล เป็นต้น

Huba 681.200310061      Pressure level Transmitter 0-100 mbar 4-20mA cable length 6 metres
Huba 681.207310031      Pressure level Transmitter 0-2.5 bar 4-20mA cable length 3 metres
Huba 681.00310081        Pressure level Transmitter 0-400 mbar 4-20mA cable length 8 metres

                 Huba Flow sensor Type 210  อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของเหลว โดยเฉพาะน้ำดื่ม รองรับของเหลวที่มีอุณหภูมิ -40 ถึง 125 'C   มีหลายขนาดให้เลือกใช้

Huba 210.615351K   Flow sensor  ขนาด DN15 (1/2")  3.5-50 l/min
Huba  210.615351G      Flow sensor ขนาด DN15 (1/2")  3.5-50 l/min
Huba  210.620351K       Flow sensor ขนาด DN20 (3/4")  5.0-85 l/min 
Huba  210.620351G       Flow sensor ขนาด DN20 (3/4")  5.0-85 l/min 
Huba  210.625351K      Flow sensor ขนาด DN25 (1")  9.0-150 l/min
Huba  210.625351G      Flow sensor ขนาด DN25 (1")  9.0-150 l/min


Visitors: 64,004