ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัดแนวนอน ELEKTROKOVINA Horizontal Multi Stage Pump รุ่น KDW, End suction Back pull-out pump รุ่น VN และรุ่น VPC

ปั๊ม Elektrokovina Horizontal Multi Stage Pump รุ่น KDW เป็นปั๊มแนวนอนหลายใบพัด มีคุณสมบัติสามารถจ่ายน้ำได้แรงดันสูงและปริมาณน้ำมากๆ เหมาะกับงานสปริงเกิ้ล ระบบ Fire fighting จ่ายน้ำที่มีความสูงมากๆ งานบอยเลอร์ เป็นต้น 

ปั๊ม Elektrokovina Horizontal Multi Stage Pump รุ่น KDW สามารถติดตั้งกับมอเตอร์ที่ความเร็วรอบ 1450 และ 2800 รอบต่อนาที

 

Elektrokovina Model Flow
(m3/hr)
Flow
(L/S)
Head
(M)
Power
(kw)
KDW125x2Z  160  44.4  60 45 
KDW125x2A   160  44.4  52.5 45 
KDW125x2B   160  44.4  45 37 
KDW125x3Z   160   44.4   90 75 
KDW125x3A   160  44.4  82.5 75 
KDW125x3B     160   44.4   75 55 
KDW125x3C  160  44.4  67.5 55
KDW125x4Z  160  44.4  120 90
KDW125x4A  160   44.4  112.5 90
KDW125x4B  160  44.4  105 75
KDW125x4C  160  44.4  97.5 75
KDW125x5Z  160  44.4  150 110
KDW125x5A  160  44.4  142.5 110
KDW125x5B  160  44.4  135 110
KDW125x5C  160  44.4  127.5 110
KDW125x6Z   160  44.4   180 132 
KDW125x6A  160  44.4  172.5 132
KDW125x6B  160  44.4  165 132
KDW125x6C  160  44.4  157.5 132

 

 

ปั๊ม Elektrokovina  End Suction Back Pull-Out pump รุ่น VN ปั๊มรุ่น VN เหมาะกับการสูบจ่ายน้ำเย็น น้ำร้อน น้ำทะเล น้ำผสมสารเคมี

                                                                                    

Elektrokovina model: VN32/13, VN32/16, VN32/20, VN32/26, VN40/13, VN40/16, VN40/20, VN40/26, VN40/32, VN50/13, VN50/16, VN50/20, VN50/26, VN50/32, VN65/13, VN65/16, VN65/20, VN65/26, VN65/32, VN80/16, VN80/20, VN80/26, VN80/32, VN80/40, VN100/16, VN100/20, VN100/26, VN100/32, VN100/40, VN125/20, VN125/26, VN125/32, VN125/40, VN150/20, VN150/26, VN150/32, VN150/40, VN200/32, VN200/40, VN250/32, VN250/40


ปั๊ม Elektrokovina Horizontal Multi Stage Pump รุ่น MS

Elektrokovina model: MS40, MS50, MS65, MS80, MS100, MS125, MS150 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 62,882