ปั๊มไดอะแฟรม GRACO HUSKY 1/4 3/4 3/8 1/2 1 2 3 ใช้สูบส่งของเหลวของหนืดได้ดี เช่นสี ทินเนอร์ น้ำมัน รุ่นD53211 Husky205 Plastic Husky307 Plastic Husky515 Plastic Husky716 Metal Husky1050 Plastic Husky1050 Metal

ปั๊มไดอะแฟรม Graco Husky ขนาด 1/4" 3/4" 3/8" 1/2" 1" 2" 3"  Diaphragm pump ใช้ในการสูบส่งของเหลว ของหนืด และเหมาะกับสารที่มีความไวไฟ เช่นสี ทินเนอร์ แลคเกอร์ น้ำเสีย เป็นต้น

รุ่นยอดนิยม D53211  D54211 D52911 D55A11 D5B966 D54311 D31255 DF3525

Visitors: 62,882