จำหน่ายอุปกรณ์ สินค้าอุตสาหกรรม                    สอบถาม 086-311-0179 หรือ e-mail: flamepump@hotmail.com

บริษัทเรา จำหน่าย Pressure regulator, filter อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน Fairchild Norgren อุปกรณ์เร่งปริมาณลม Volume Booster 4513AE อุปกรณ์แปลงสัญญาณจำหน่าย Transducer อุปกรณ์จับสัญญาณเปลวไฟ Flame sensor D-LE 603 US-P, Flame scanner,  Flame monitor Durag D-LX 100 UL/97EX อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเปลวไฟ Flame control, Control unit D-UG 660 Durag Hegwein D-UV 55, AAL 75

Our company supply Durag Flame sensor, Flame scanner, Flame monitor, Flame control, Control unit Hegwein. Also, we supply Fairchild and Norgren pressure regulator, filter and Fairchild volume booster, Fairchild transducer.

บริษัทเรา จำหน่าย อุปกรณ์ลมนิวเมติก Taiyo pneumatic Camozzi Pressure regulator MC202, Filter กรองลม MC238.

Our company supply Taiyo pneumatic.

บริษัทเรา จำหน่าย ปั๊มน้ำหอยโข่ง เอบาร่า EBARA, ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มไดโว่ เอบาร่า EBARA  ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส ปั๊มแช่สแตนเลส ปั๊มเพลาลอย self priming, End suction EBARA

Our company provides EBARA pump, EBARA Stainless steel pump, EBARA Submersible Sewage pump, EBARA self priming volute pump, EBARA end suction volute pump. 

Visitors: 62,883