ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำแช่ ปั๊มเพลาลอย EBARA  3M CDX CDXM 2CDX 2CDXM CMB CMC CMD CDA 3D JESX JEX JESXM JEXM DWO DWF DWFM LPS CMA CMR MD PRA AGA SQ FSA DVS   DML DF 3D

 EBARA (Stainless Steel pump) ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA จากประเทศอิตาลี เหมาะกับการจ่ายน้ำในระบบประปา บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ คอนโด โฮมออฟฟิต โรงงาน ชลประทาน เกษตร สนามฟุตบอล ฟาร์ม ชุดบูสเตอร์ปั๊ม ปั๊มน้ำ 
เอบาร่า EBARA มีให้เลือกทั้งตัวปั๊มเป็นเหล็กหล่อและสแตนเลส รุ่น 3M รุ่น CDX รุ่น CDXM รุ่น 2CDX รุ่น 2CDXM รุ่น CMB รุ่น CMC รุ่น CMD รุ่น CDA รุ่น 3D รุ่น JESX รุ่น JEX รุ่น JESXM รุ่น JEXM รุ่น DWO รุ่น DWF รุ่น DWFM รุ่น LPS รุ่น CMA รุ่น CMR ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA มีทั้งระบบไฟ 220 โวลท์ และ 380 โวลท์   รุ่น MD รุ่น PRA รุ่น AGA รุ่น SQ รุ่น FSA รุ่น DVS  รุ่น DML รุ่น DF Model 3D ปั๊มน้ำหอยโข่งติอมอเตอร์ในตัวพร้อมหน้าแปลน

Model 3M ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส ไฟ 380 โวลท์ "EBARA"

  

ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA จากประเทศอิตาลี เหมาะกับการจ่ายน้ำในระบบประปา บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ คอนโด โฮมออฟฟิต โรงงาน ชลประทาน เกษตร สนามฟุตบอล ฟาร์ม ชุดบูสเตอร์ปั๊ม ปั๊มน้ำ 
เอบาร่า EBARA มีให้เลือกทั้งตัวปั๊มเป็นเหล็กหล่อและสแตนเลส รุ่น 3M รุ่น CDX รุ่น CDXM รุ่น 2CDX รุ่น 2CDXM รุ่น CMB รุ่น CMC รุ่น CMD รุ่น CDA รุ่น 3D รุ่น JESX รุ่น JEX รุ่น JESXM รุ่น JEXM รุ่น DWO รุ่น DWF รุ่น DWFM รุ่น LPS รุ่น CMA รุ่น CMR ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA มีทั้งระบบไฟ 220 โวลท์ และ 380 โวลท์   รุ่น MD รุ่น PRA รุ่น AGA รุ่น SQ รุ่น FSA รุ่น DVS  รุ่น DML รุ่น DF Model 3D ปั๊มน้ำหอยโข่งติอมอเตอร์ในตัวพร้อมหน้าแปลน 

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
3M 32-125/1.1 2"x1 1/4" 100-333 13-21 1.5
3M 32-160/1.5 2"x1 1/4" 100-333 17-28 2.0
3M 32-160/2.2 2"x1 1/4" 100-333 25-35 3.0
3M 32-200/3.0 2"x1 1/4" 100-333 29-42 4.0
3M 32-200/4.0 2"x1 1/4" 100-333 40-53 5.5
3M 32-200/5.5 2"x1 1/4" 100-333 56-69 7.5
3M 40-125/1.5 2 1/2" x 1 1/2" 200-700 6-18 2.0
3M 40-125/2.2 2 1/2" x 1 1/2" 200-700 13-26 3.0
3M 40-125/3.0 2 1/2" x 1 1/2" 200-700 17-30 4.0
3M 40-125/4.0 2 1/2" x 1 1/2" 200-700 25-38 5.5
3M 40-125/5.5 2 1/2" x 1 1/2" 200-700 33-46 7.5
3M 40-125/7.5 2 1/2" x 1 1/2" 200-700 45-46 10.0
3M 50-125/3.0 2 1/2" x 2" 400-1200 8-20 4.0
3M 50-125/4.0 2 1/2" x 2" 400-1200 14-26 5.5
3M 50-160/5.5 2 1/2" x 2" 400-1200 18-31 7.5
3M 50-160/7.5 2 1/2" x 2" 400-1200 26-39 10.0
3M 50-200/9.2 2 1/2" x 2" 500-1200 34-50 12.5
3M 50-200/11 2 1/2" x 2" 500-1200 42-56 15.0
3M 50-200/15 2 1/2" x 2" 500-1200 57-70 20.0

ปั๊มหอยโข่ง (Close-Coupled Centrifugal Pump) เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำอุตสาหกรรม, งานสาธารณูปโภค, การเพิ่มแรงดันของเหลวในระบบ, ใช้งานในระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน, ระบบปรับอากาศ, ระบบ Cooling Tower และระบบล้างต่างๆ ตัวเสื้อปั๊มและใบพัดผลิตจากสเตนเลส

Model : 3M-32-125/1.1, 3M-32-160/1.5, 3M-32-160/2.2, 3M-32-200/3.0, 3M-32-200/4.0, 3M-32-200/5.5 (380V) 3M-32-160/2.2M (220V)
3M-40-125/1.5, 3M-40-125/2.2, 3M-40-160/3.0, 3M-40-160/4.0, 3M-40-200/5.5, 3M-40-200/7.5, 3M-40-200/11 (380V) 3M-40-125/2.2M (220V)
3M-50-125/3.0, 3M-50-125/4.0, 3M-50-160/5.5, 3M-50-160/7.5, 3M-50-200/9.2, 3M-50-200/11, 3M-50-200/15 (380V)
 
EBARA (Stainless Steel pump)

ปั๊ม เอบาร่า Model CDX ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสทั่วไป ไฟ 380 โวลท์ "EBARA"  
ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA ยังมีรุ่น Model CDX ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสทั่วไป Model CDXM ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสทั่วไป Model 2CDX ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสแบบ2 ใบพัด Model CMB ปั๊มหอยโข่ง ปริมาณน้ำปานกลาง แรงดันต่ำ เสื้อเหล็กหล่อ และModel CMC ปั๊มหอยโข่ง ปริมาณน้ำมาก แรงดันต่ำ เสื้อเหล็กหล่อ Model CMD ปั๊มหอยโข่ง ปริมาณน้ำมาก แรงดันต่ำ เสื้อเหล็กหล่อ Model CDA ปั๊มหอยโข่ง 2 ใบพัด แรงส่งสูง

 
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
CDX 70/05 1 1/4" x 1" 20-90 15-20 0.5
CDX 70/07 1 1/4" x 1" 20-80 20-28 0.7
CDX 90/10 1 1/4" x 1" 20-110 19-30 1.0
CDX 120/07 1 1/4" x 1" 50-180 12-20 0.7
CDX 120/12 1 1/4" x 1" 50-160 19-30 1.2
CDX 120/20 1 1/4" x 1" 50-160 28-37 2.0
CDX 200/12 1 1/2" x 1" 80-250 12-20 1.2
CDX 200/20 1 1/2" x 1" 80-250 23-31 2.0
CDX 200/25 1 1/2" x 1" 80-250 28-38 2.5

Model : CDX-70/05, CDX-70/07, CDX-90/10, CDX-120/07, CDX-120/12,CDX-120/20, CDX-200/12, CDX-200/20, CDX-200/25 


EBARA (Stainless Steel pump)

ปั๊ม เอบาร่า Model CDXM ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสทั่วไป ไฟ 220 โวลท์ "EBARA" 

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
CDXM 70/05 1 1/4" x 1" 20-90 15-20 0.5
CDXM 70/07 1 1/4" x 1" 20-80 20-28 0.7
CDXM 90/10 1 1/4" x 1" 20-110 19-30 1.0
CDXM 120/07 1 1/4" x 1" 50-180 12-20 0.7
CDXM 120/12 1 1/4" x 1" 50-160 19-30 1.2
CDXM 120/20 1 1/4" x 1" 50-160 28-37 2.0
CDXM 200/12 1 1/2" x 1" 80-250 12-20 1.2
CDXM 200/20 1 1/2" x 1" 80-250 23-31 2.0

Model: CDXM-70/05, CDXM-70/07, CDXM-90/10, CDXM-120/07, CDXM-120/12, CDXM-120/20, CDXM-200/12, CDXM-200/20EBARA (Stainless Steel pump)ปั๊ม เอบาร่า Model 2CDX ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสแบบ2 ใบพัด ไฟ 380 โวลท์ "EBARA"
 
 
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
2CDX 70/10 1 1/4" x 1" 20-80 27-38 1.0
2CDX 70/12 1 1/4" x 1" 20-80 30-44 1.2
2CDX 70/15 1 1/4" x 1" 20-80 36-52 1.5
2CDX 70/20 1 1/4" x 1" 20-80 44-60 2.0
2CDX 120/15 1 1/4" x 1" 40-150 30-42 1.5
2CDX 120/20 1 1/4" x 1" 40-150 36-51 2.0
2CDX 120/30 1 1/4" x 1" 40-150 44-59 3.0
2CDX 120/40 1 1/4" x 1" 40-150 52-68 4.0
2CDX 200/30 1 1/2" x 1" 60-210 39-52 3.0
2CDX 200/40 1 1/2" x 1" 60-210 49-62 4.0
2CDX 200/50 1 1/2" x 1" 60-210 57-71 5.0
 
Model : 2CDX-70/10, 2CDX-70/12, 2CDX-70/15, 2CDX-70/20, 2CDX-120/15, 2CDX-120/20, 2CDX-120/30, 2CDX-120/40, 2CDX-200/30, 2CDX-200/40, 2CDX-200/50EBARA (Stainless Steel pump)

ปั๊ม เอบาร่า Model 2CDXM ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสแบบ2 ใบพัด ไฟ 220 โวลท์ "EBARA"

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
2CDXM 70/10 1 1/4" x 1" 20-80 27-38 1.0
2CDXM 70/12 1 1/4" x 1" 20-80 30-44 1.2
2CDXM 70/15 1 1/4" x 1" 20-80 36-52 1.5
2CDXM 70/20 1 1/4" x 1" 20-80 44-60 2.0
2CDXM 120/15 1 1/4" x 1" 40-150 30-42 1.5
2CDXM 120/20 1 1/4" x 1" 40-150 36-51 2.0

Model: 2CDXM-70/10, 2CDXM-70/12, 2CDXM-70/15, 2CDXM-70/20, 2CDXM-120/15, 2CDXM-120/20

EBARA ( CAST IRON) เสื้อเหล็กหล่อ   CMA CMR


ปั๊ม เอบาร่า Model CMA ปั๊มน้ำหอยโข่ง                                                                            
                                                                                                                                                    


Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
CMA 0.50M 1" x 1" 20-90 10.5-20 0.50
CMA 0.75M 1" x 1" 20-85 17.8-32 0.75
CMA 1.00M 1" x 1" 20-100 25.5-34.5 1.00
CMA 1.50M 1 1/4" x 1" 20-110 33-40.5 1.50
CMA 2.00M 1 1/4" x 1" 20-120 38-47 2.00

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
CMA 0.50T 1" x 1" 20-90 10.5-20 0.50
CMA 0.75T 1" x 1" 20-85 17.8-32 0.75
CMA 1.00T 1" x 1" 20-100 25.5-34.5 1.00
CMA 1.50T 1 1/4" x 1" 20-110 33-40.5 1.50
CMA 2.00T 1 1/4" x 1" 20-120 38-47 2.00
CMA 3.00T 1 1/4" x 1" 20-140 41-53 3.00

Model : CMA - 0.50M, CMA - 0.75M, CMA - 1.00M, CMA - 1.50M, CMA - 2.00M CMA - 0.50T, CMA - 0.75T, CMA - 1.00T, CMA - 1.50T, CMA- 2.00T, CMA - 3.00T


ปั๊ม เอบาร่า Model CMR ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปริมาณน้ำปานกลาง แรงดันต่ำ เสื้อเหล็กหล่อ EBARA


Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
CMR 0.75M 1 1/2" x 1 1/2" 50-250 6.3-13.6 0.75
CMR 1.00M 1 1/2" x 1 1/2" 50-275 8.7-17.3 1.00
CMR 0.75T 1 1/2" x 1 1/2" 50-250 6.3-13.6 0.75
CMR 1.00T 1 1/2" x 1 1/2" 50-275 8.7-17.3 1.00

Model : CMR - 0.75 M, CMR - 1.00 M, CMR - 0.75 T, CMR - 1.00 T


EBARA ( CAST IRON) เสื้อเหล็กหล่อ   CMB


ปั๊ม เอบาร่า Model CMB ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปริมาณน้ำปานกลาง แรงดันต่ำ เสื้อเหล็กหล่อ EBARA
 
     
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
CMB 0.75M 2" x 1 1/4"  100-250 9-14.2 0.75
CMB 1.00M 2" x 2" 100-250 14-18.4 1.00
CMB 1.50M 2" x 2" 100-250 16-22.4 1.50
CMB 2.00M 2" x 2" 100-250 21-28.7 2.00

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
CMB 0.75T 2" x 1 1/4"  100-250 9-14.2 0.75
CMB 1.00T 2" x 2" 100-250 14-18.4 1.00
CMB 1.50T 2" x 2" 100-280 16-22.4 1.50
CMB 2.00T 2" x 2" 100-280 21-28.7 2.00
CMB 3.00T 2" x 2" 100-280 27-34.5 3.00
CMB 4.00T 2" x 2" 100-280 33.5-45 4.00
CMB 5.00T 2" x 2" 100-280 43-54 5.50

Model : CMB - 1.00 M, CMB - 1.50 M, CMB - 2.00 M, CMB - 3.00 M, CMB - 1.00 T, CMB - 1.50 T, CMB - 2.00 T, CMB - 3.00 T, CMB - 4.00 T, CMB - 5.50 T
 
EBARA ( CAST IRON) เสื้อเหล็กหล่อ

ปั๊ม เอบาร่า Model CMC ปั๊มหอยโข่ง ปริมาณน้ำมาก แรงดันต่ำ เสื้อเหล็กหล่อ EBARA
 
 
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
CMC 0.75M 2" x 2" 50-400 4-11.4 0.75
CMC 1.00M 2" x 2" 50-450 5-13.5 1.00
CMC 0.75T 2" x 2" 50-400 4-11.4 0.75
CMC 1.00T 2" x 2" 50-450 5-13.5 1.00

Model: CMC 0.75M, CMC 1.00M, CMC 0.75T, CMC 1.00T
 
 
EBARA ( CAST IRON) เสื้อเหล็กหล่อ

ปั๊ม เอบาร่า Model CMD ปั๊มหอยโข่ง ปริมาณน้ำมาก แรงดันต่ำ เสื้อเหล็กหล่อ EBARA
 
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
CMD 1.50M 3" x 3" 300-900 4.5-10.4 1.50
CMD 2.00M 3" x 3" 300-950 6.0-12.4 2.00
 
 
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
CMD 1.50T 3" x 3" 300-900 4.5-10.4 1.50
CMD 2.00T 3" x 3" 300-950 6-12.4 2.00
CMD 3.00T 3" x 3" 300-1000 8.5-15.4 3.00
CMD 4.00T 3" x 3" 300-1100 10.4-17.8 4.00


 Model : CMD - 1.50 M, CMD - 2.00 M, CMD 1.50T, CMD - 2.00 T, CMD - 3.00 T, CMD - 4.00 T
 
EBARA ( CAST IRON) เสื้อเหล็กหล่อ

ปั๊ม เอบาร่า Model CDA ปั๊มหอยโข่ง 2 ใบพัด แรงส่งสูง เสื้อเหล็กหล่อ EBARA


 
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
CDA 0.75M 1" x 1" 20-80 17-33 0.75
CDA 1.00M 1" x 1" 20-90 21-39.5 1.00
CDA 1.50M 1 1/4" x 1" 20-100 27.5-50.8 1.50
CDA 2.00M 1 1/4" x 1" 20-110 32.5-60.5 2.00
 
 
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
CDA 0.7T 1" x 1" 20-80 17-33 0.75
CDA 1.00T 1" x 1" 20-90 21-39.5 1.00
CDA 1.50T 1 1/4" x 1" 20-100 27.5-50.8 1.50
CDA 2.00T 1 1/4" x 1" 20-110 32.5-60.5 2.00
CDA 3.00T 1 1/4" x 1" 40-140 32-60.5 3.00
CDA 4.00T 1 1/2" x 1 1/4" 50-190 48-67 4.00
CDA 5.50T 1 1/2" x 1 1/4" 50-210 54-76.5 5.50


Model : CDA 0.75M, CDA 1.00 M, CDA 1.50 M, CDA 2.00 M, CDA 0.7T, CDA 1.00T, CDA 1.50T, CDA 2.00T, CDA 3.00T, CDA 4.00T, CDA 5.50T


EBARA (CAST IRON)  AGA และ PRA
                                                                                                                                                                                     ปั๊ม เอบาร่า Model AGA ปั๊มหอยโข่ง ชนิดดูดด้วยตัวเอง ไม่ต้องล่อน้ำ เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในการเกษตร, ในสวน, ใช้ล้างรถ, ล้างถัง, ระบายน้ำออกจากสระ, และการสูบส่งน้ำทั่วไป
Model : AGA-0.60M , AGA-0.75M , AGA-1.00M , AGA-1.50M , AGA-2.00M , AGA-0.60T , AGA-0.75T , AGA-1.00T , AGA-1.50T , AGA-2.00T , AGA-3.00T 


Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
AGA 0.60M 1" x 1" 5-45 16.5-37 0.6
AGA 0.75M 1" x 1" 5-50 18-45 0.75
AGA 1.00M 1" x 1" 5-60 23-47.5 1.00
AGA 1.50M 1 1/2" x 1" 10-100 27-48 1.50
AGA 2.00M 1 1/2" x 1" 10-100 30.5-59 2.00


Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
AGA 0.60T 1" x 1" 5-45 16.5-37 0.6
AGA 0.75T 1" x 1" 5-50 18-45 0.75
AGA 1.00T 1" x 1" 5-60 23-47.5 1.00
AGA 1.50T 1 1/2" x 1" 10-100 27-48 1.50
AGA 2.00T 1 1/2" x 1" 10-100 30.5-59 2.00
AGA 3.00T 1 1/2" x 1" 10-100 42-68 3.00


       EBARA (CAST IRON)     PRA

ปั๊ม เอบาร่า Model PRA ปั๊มน้ำใบพัดเฟือง (หน้าหนู) เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในระบบล้าง, ใช้ประกอบในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มแรงดันของเหลว, ส่งน้ำไปยัง boiler ขนาดเล็ก และในการสูบน้ำสะอาดทั่วไป

Model : PRA-0.50M-C , PRA-0.80M , PRA-1.00M , PRA-1.50M , PRA-2.00M ,                    
PRA-0.50T , PRA-0.80T , PRA-1.00T , PRA-1.50T , PRA-2.00T 


Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
PRA 0.50M-C 1" x 1" 5-35 4-37 0.50
PRA 0.80M 1" x 1" 5-50 8-56 0.80
PRA 1.00M 1" x 1" 5-50 13-65 1.00
PRA 1.50M 1" x 1" 5-70 15-75 1.50
PRA 2.00M 1" x 1" 5-80 10-85 2.00


Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
PRA 0.50T 1" x 1" 5-35 4-37 0.50
PRA 0.80T 1" x 1" 5-50 8-56 0.80
PRA 1.00T 1" x 1" 5-50 13-65 1.00
PRA 1.50T 1" x 1" 5-70 15-75 1.50
PRA 2.00T 1" x 1" 5-80 10-85 2.00

EBARA ( CAST IRON) เสื้อเหล็กหล่อ   MD model

ปั๊ม เอบาร่า Model MD ปั๊มน้ำหอยโข่งติดมอเตอร์ในตัวแบบหน้าแปลน
  

ปั๊มหอยโข่ง EBARA เอบาร่า (Monobloc Centrifugal Pump) เหมาะกับการสูบส่งน้ำทั่วไป ทั้งในระบบน้ำสาธารณูปโภค, การเกษตร, ระบบอุตสาหกรรม, ระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน, ระบบปรับอากาศ และระบบงานล้างต่างๆ สามารถใช้ในงานไร่สวนการเกษตร, สถานกีฬา, ที่พักอาศัย, โรงงาน ฯลฯ

Model : MD32-160/2.2M, MD32-125/1.1, MD32-125/1.5, MD32-160/1.5, MD32-160/2.2, MD32-200/3.0, MD32-200/4.0
 

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
MD32-125/1.1 2" x 1 1/4"  100-250 18.5-22.5 1.5
MD32-125/1.5 2" x 1 1/4"  100-400 12-23.5 2.0
MD32-160/1.5 2" x 1 1/4"  100-280 20.5-27 2.0
MD32-160/2.2 2" x 1 1/4"  100-280 28.5-34.5 3.0
MD32-160/2.2M 2" x 1 1/4"  100-280 28.5-35.4 3.0
MD32-200/3.0 2" x 1 1/4"  100-280 30.5-41 4.0
MD32-200/4.0 2" x 1 1/4"  100-280 42.5-50 5.5

Model: MD40-125/2.2M, MD40-125/1.5, MD40-125/2.2, MD40-160/3.0, MD40-160/4.0, MD40-200/5.5, MD40-200/7.5

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
MD40-125/1.5 2 1/2" x 1 1/2"  100-600 8.5-19.5 2.0
MD40-125/2.2 2 1/2" x 1 1/2"   100-600 15.5-25 3.0
MD40-125/2.2M 2 1/2" x 1 1/2"  100-600 15.5-25 3.0
MD40-160/3.0 2 1/2" x 1 1/2"  100-600 20-30.5 4.0
MD40-160/4.0 2 1/2" x 1 1/2"  100-600 29-38 5.5
MD40-200/5.5 2 1/2" x 1 1/2"  100-550 38-49 7.5
MD40-200/7.5 2 1/2" x 1 1/2"  100-600 44-58.5 10.0

Model: MD50-125/2.2, MD50-125/3.0, MD50-125/4.0, MD50-160/5.5, MD50-160/7.5, MD50-200/9.2, MD50-200/11

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
MD50-125/2.2 2 1/2" x 2"   400-1000 8.5-16 3.0
MD50-125/3.0 2 1/2" x 2"   400-1000 13-20 4.0
MD50-125/4.0 2 1/2" x 2"   400-1100 16-24.5 5.5
MD50-160/5.5 2 1/2" x 2"   400-1100 22.5-32.5 7.5
MD50-160/7.5 2 1/2" x 2"   400-1250 26-38 10.0
MD50-200/9.2 2 1/2" x 2"   400-1100 33-47.5 12.5
MD50-200/11 2 1/2" x 2"   400-1200 38-55 15.0


Model: MD65-125/5.5, MD65-125/7.5, MD65-160/11, MD65-160/15, MD65-200/18.5, MD65-200/22 

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
MD65-125/5.5 3" x 2 1/2" 600-1900 13.5-24 7.5
MD65-125/7.5 3" x 2 1/2"  600-2000 16-27 10.0
MD65-160/11 3" x 2 1/2"   667-2300 22-34 15.0
MD65-160/15 3" x 2 1/2"   800-2400 26-38.2 20.0
MD65-200/18.5 3" x 2 1/2"  800-2200 37-53.5 25.0
MD65-200/22 3" x 2 1/2"   800-2200 46-59.5 30.0

EBARA ( CAST IRON) เสื้อเหล็กหล่อ ใบพัดสแตนเลส เพลาสแตนเลส 

ปั๊ม เอบาร่า Model 3D ปั๊มน้ำหอยโข่งติอมอเตอร์ในตัวพร้อมหน้าแปลน                                                                            Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
3D32-125/1.1 2" x 1 1/4"  100-333 12.5-22.4 1.5
3D32-160/1.5 2" x 1 1/4"  100-333 16.4-27.5 2.0
3D32-160/2.2 2" x 1 1/4"  100-333 25.5-35.4 3.0
3D32-160/2.2M 2" x 1 1/4"  100-333 25.5-35.4 3.0
3D32-200/3.0 2" x 1 1/4"  100-333 31-44 4.0
3D32-200/4.0 2" x 1 1/4"  100-360 39-52.5 5.5
3D32-200/7.5 2" x 1 1/4"  100-450 46-67 10


Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
3D40-125/1.5 2 1/2" x 1 1/2"  200-700 6.3-18.2 2.0
3D40-125/2.2 2 1/2" x 1 1/2"  200-700 13.7-24.4 3.0
3D40-125/2.2M 2 1/2" x 1 1/2"  200-700 18.7-29.4 3.0
3D40-160/3.0 2 1/2" x 1 1/2"  200-700 18.7-29.4 4.0
3D40-160/4.0 2 1/2" x 1 1/2"  200-700 27-37.2 5.5
3D40-200/5.5 2 1/2" x 1 1/2"  200-700 33-44.5 7.5
3D40-200/7.5 2 1/2" x 1 1/2"  200-700 43-53.5 10
3D40-200/11 2 1/2" x 1 1/2"  200-700 60-70 15


Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
3D50-125/2.2 2 1/2" x 2"  400-1000 9-18 3.0
3D50-125/3.0 2 1/2" x 2"  400-1200 10-21.5 4.0
3D50-125/4.0 2 1/2" x 2"  400-1200 15.3-25.8 5.5
3D50-160/5.5 2 1/2" x 2"  400-1200 20-32 7.5
3D50-160/7.5 2 1/2" x 2"  400-1200 26.7-38.2 10
3D50-200/9.2 2 1/2" x 2"  500-1200 34.4-49.5 12.5
3D50-200/11 2 1/2" x 2"  500-1200 42-55.5 15
3D50-200/15 2 1/2" x 2"  500-1200 56-69.5 20


Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
3D65-125/4.0 3" x 2 1/2" 600-1900 6.0-20.4 5.5
3D65-125/5.5 3" x 2 1/2" 700-2100 8.0-25 7.5
3D65-125/7.5 3" x 2 1/2" 700-2200 13-29.6 10
3D65-160/7.5 3" x 2 1/2" 700-2100 12.3-29 10
3D65-160/9.2 3" x 2 1/2" 700-2200 17-34.7 12.5
3D65-160/11 3" x 2 1/2" 700-2300 20-39 15
3D65-160/15 3" x 2 1/2" 700-2300 29-46 20
3D65-200/15 3" x 2 1/2" 700-2200 27-51 20
3D65-200/18.5 3" x 2 1/2" 700-2300 33.6-58 25
3D65-200/22 3" x 2 1/2" 700-2300 42.5-65.5 30

EBARA PUMP 3D,EBARA,เอบาร่า,อีบาร่า,ปั๊มน้ำหอยโข่งติดมอเตอร์ในตัวแบบหน้าแปลน,ปั้มน้ำ,ปั๊มน้ำ,ปั้มน้ำบ้าน,ปั้มน้ำโรงงาน,ปั้มแช่,ปั้มน้ำอุตสาหกรรม,
ปั้มน้ำเหล็กหล่อ,ปั๊มน้ำบ้าน,ปั๊มน้ำโรงงาน ปั๊มแช่,ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม,ปั๊มเหล็กหล่อ,EBARA 3D32-125/1.1, EBARA 3D32-160/1.5, EBARA 3D32-160/2.2, EBARA 3D32-160/2.2M, EBARA 3D32-200/3.0, EBARA 3D32-200/4.0, EBARA 3D32-200/7.5, EBARA 3D40-125/1.5, EBARA 3D40-125/2.2, EBARA 3D40-125/2.2M, EBARA 3D40-160/3.0, EBARA 3D40-160/4.0, EBARA 3D40-200/5.5, EBARA 3D40-200/7.5, EBARA 3D40-200/11, EBARA 3D50-125/2.2, EBARA 3D50-125/3.0, EBARA 3D50-125/4.0, EBARA 3D50-160/5.5, EBARA 3D50-160/7.5, EBARA 3D50-200/9.2, EBARA 3D50-200/11, EBARA 3D50-200/15, EBARA 3D65-125/4.0, EBARA 3D65-125/5.5, EBARA 3D65-125/7.5, EBARA 3D65-160/7.5, EBARA 3D65-160/9.2, EBARA 3D60-160/11, EBARA 3D65-160/15, EBARA 3D65-200/15, EBARA 3D65-200/18.5, EBARA 3D65-200/22
EBARA (STAINLESS STEEL)  JEX, JEXM, JESX, JESXM

ปั๊ม เอบาร่า Model: JEX, JESX ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสดูดน้ได้ด้วยตัวปั๊มเอง ไม่ต้องล่อน้ำ ไฟ 380 โวลท์
Model: JEX, JESX ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสดูดน้ได้ด้วยตัวปั๊มเอง ไม่ต้องล่อน้ำ  Model: JEXM, JESXM ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสดูดน้ได้ด้วยตัวปั๊มเอง ไม่ต้องล่อน้ำ ไฟ 220 โวลท์   Model DWO ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสแบบใบเปิด ซึ่งใช้ได้กับน้ำที่มีเศษสกปรกหรือเศษอาหารขนาดไม่เกิน19 mm  Model DWF และ DWFM ปั๊มจุ่มสแตนเลส เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา เวชภัณฑ์
    
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
JESX5 1" x 1" 5-45 11.5-28 0.5
JESX6 1" x 1" 5-45 13.5-31.5 0.6
JESX8 1  x 1" 5-45 16-37 0.8
JEX 80 1 1/4" x 1" 5-70 18-39 0.8
JEX 100 1 1/4" x 1" 5-70 21-43 1.0
JEX 120 1 1/4" x 1" 5-70 24-47 1.2
JEX 150 1 1/4" x 1" 5-75 29-56 1.5

ปั๊มหอยโข่งแสตนเลสชนิดดูดด้วยตัวเอง,Self-Priming,EBARA,EBARA STAINLESS,อีบาร่า,ปั้มน้ำ,ปั๊มน้ำ,ปั้มน้ำบ้าน,ปั้มน้ำโรงงาน,ปั้มแช่,ปั้มน้ำอุตสาหกรรม,ปั้มน้ำเหล็กหล่อ,ปั๊มน้ำบ้าน,ปั๊มน้ำโรงงาน,ปั๊มแช่,ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม,ปั๊มเหล็กหล่อ,EBARA JESX 5,EBARA JESX 6,EBARA JESX 8,EBARA JEX 80,EBARA JEX 100,EBARA JEX 120,EBARA JEX 150,EBARA JESX5,EBARA JESX6,EBARA JESX8,EBARA JEX80,EBARA JEX100,EBARA JEX120,EBARA JEX150

ปั๊ม เอบาร่า Model: JEXM, JESXM ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสดูดน้ได้ด้วยตัวปั๊มเอง ไม่ต้องล่อน้ำ ไฟ 220 โวลท์

 
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
JESXM5 1" x 1" 5-45 11.5-28 0.5
JESXM6 1" x 1" 5-45 13.5-31.5 0.6
JESXM8 1  x 1" 5-45 16-37 0.8
JEXM 80 1 1/4" x 1" 5-70 18-39 0.8
JEXM 100 1 1/4" x 1" 5-70 21-43 1.0
JEXM 120 1 1/4" x 1" 5-70 24-47 1.2
JEXM 150 1 1/4" x 1" 5-75 29-56 1.5

Model: JESXM 5,EBARA JESXM 6,EBARA JESXM 8,EBARA JEXM 80,EBARA JEXM 100,EBARA JEXM 120,EBARA JEXM 150,EBARA JESXM5,EBARA JESXM6,EBARA JESXM8,EBARA JEXM80,EBARA JEXM100,EBARA JEXM120,EBARA JEXM150
EBARA (STAINLESS STEEL)  DWO, DWF, DWFM        
                                                                                                                                                       
ปั๊ม เอบาร่า Model DWO ปั๊มหอยโข่งสแตนเลสแบบใบเปิด (ใช้ได้กับน้ำที่มีเศษสกปรกหรือเศษอาหารขนาดไม่เกิน19 mm) ปั๊มตระกูล DWO เหมาะกับน้ำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น รุ่น DWO 150 ซึ่งมีขนาดเล็กแค่ 1.5แรงม้า หรีอรุ่น DWO 400 ซึ่งมีขนาด 4 แรงม้า ปั๊มตระกูล DWO มีทั้งรุ่นไฟ 380 โวลท์และ 220 โวลท์ เช่น รุ่น DWO 150M และ DWO 200M ซึ่งมีขนาด2แรงม้า 


                                                                                                                                                        รุ่นใช้ไฟ 380โวลท์
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
DWO 150 2" x 2" 100-550 5-9 1.5
DWO 200 2" x 2" 100-750 5-12 2.0
DWO 300 2 1/2" x 2" 100-950 7-15 3.0
DWO 400 2 1/2" x 2" 100-1000 7-17 4.0


                                                                                                                                                        รุ่นใช้ไฟ 220โวลท์
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
DWO 150M 2" x 2" 100-550 5-9 1.5
DWO 200M 2" x 2" 100-750 5-12 2.0


Model : DWO-150M , DWO-200M ,  DWO-150 , DWO-200 , DWO-300 , DWO-400 

ปั๊ม เอบาร่า Model DWF และ DWFM ปั๊มจุ่มสแตนเลส เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา เวชภัณฑ์ รุ่น DWF 75 และรุ่น DWF 100ใช้สูบและส่งของเหลวในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ดี ไม่เป็นสนิม เช่นรุ่นใหญ่อย่าง DW 150 และรุ่น DW 200 ซึ่งมีขนาด 2 แรงม้า ปั๊มตระกูลDWFM เป็นรุ่นไฟ 220โวลท์ ได้แก่รุ่น DWFM 75 และ DWFM 100 ซึ่งมีขนาด 1 แรงม้าเป็นต้น   
 
                                                                                                                                                        รุ่นใช้ไฟ 380โวลท์
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
DWF 75 2"  100-500 2-8 0.7
DWF 100 2" 100-500 2-10 1.0
DWF 150 2" 100-700 2-13 1.5
DWF 200 2" 100-800 5-16 2.0
DWF 300 2" 100-900 7-20 3.0
 
                                                                                                                                                         รุ่นใช้ไฟ 220โวลท์
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
DWFM 75 2"  100-500 2-8 0.7
DWFM 100 2" 100-500 2-10 1.0
DWFM 150 2" 100-700 2-13 1.5


Model : DWF 75, DWF 100, DWF 150, DWF 200, DWF 300, DWFM 75, DWFM 100, DWFM 150


EBARA (STAINLESS STEEL)  RIGHT MODEL

                                                                                                                          รุ่นใช้ไฟ 380โวลท์
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
RIGHT 75 1 1/2"  40-240 2-7.8 0.75
RIGHT 100 1 1/2" 40-300 2-9.5 1.0

 
                                                                                                                                                          รุ่นใช้ไฟ 220โวลท์
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
RIGHT 75M
(75 M SG)
1 1/2"  40-240 2-7.8 0.75
RIGHT 75MA
(75 M)
1 1/2" 40-240 2-7.8 1.0
RIGHT 100M
(100 M SG)
1 1/2" 40-300 2-9.5 1.0
RIGHT 100MA
(100 M)
1 1/2" 40-300 2-9.5 1.0

Model: RIGHT 75, RIGHT 100, RIGHT 75M, RIGHT 75MA, RIGHT 100M, RIGHT 100MA

               

EBARA (STAINLESS STEEL)    Model LPS

ปั๊ม เอบาร่า Model LPS ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบ In-Line Centrifugal Pump ตัวเสื้อและใบพัดผลิตจากสเตนเลส รุ่น LPS หรือเรียกว่าปั๊มแนวตั้งหรือปั๊มยืน เหมาะกับการสูบจ่ายของเหลวในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และ เคมีอ่อนๆ รุ่น LPS 40/75 เป็นรุ่นนิยมเนื่องจากขนาดและราคาที่ย่อมเยาว์ นอกจากนั้นรุ่น LPS50/150 เป็นรุ่นใหญ่สุดของตระกูล LPS ที่ขนาด2แรงม้า ท่อ 2" ยังมีรุ่น LPS40/40M สำหรับไฟ220โวลท์  ขนาด 1/2 แรงม้า ท่อ 1 1/2" ไว้รองรับความต้องการใช้งานที่มีแหล่งจ่ายไฟ220โวลท์  


                                                                                                                                            รุ่นใช้ไฟ 380โวลท์
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
LPS25/25 1"x1" 20-70 8-12 0.3
LPS32/25 1 1/4" x 1 1/4" 40-150 3-10 0.3
LPS32/40 1 1/4" x 1 1/4" 40-150 7-14 0.5
LPS40/40 1 12" x 1 1/2" 70-200 4-11 0.5
LPS40/75 1 12" x 1 1/2" 70-200 10-16 1.0
LPS50/40 2" x 2" 120-320 3-9 0.5
LPS50/75 2" x 2" 120-400 8-13 1.0
LPS50/150 2" x 2" 120-400 13-19 2.0


                                                                                                                                             รุ่นใช้ไฟ 220โวลท์
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
LPS25/25M 1"x1" 20-70 8-12 0.3
LPS32/25M 1 1/4" x 1 1/4" 40-150 3-10 0.3
LPS32/40M 1 1/4" x 1 1/4" 40-150 7-14 0.5
LPS40/40M 1 12" x 1 1/2" 70-200 4-11 0.5
LPS40/75M 1 12" x 1 1/2" 70-200 10-16 1.0
LPS50/40M 2" x 2" 120-320 3-9 0.5
LPS50/75M 2" x 2" 120-400 8-13 1.0

Model : LPS 25/08M,  LPS 25/15M, LPS 25/25M, LPS 32/25M, LPS 32/40M, LPS 40/25M, LPS 40/40M, LPS 40/75M, LPS 50/40M, LPS 50/75M, LPS 50/150M, LPS 25/08, LPS 25/15, LPS 25/25, LPS 32/25, LPS 32/40, LPS 40/25, LPS 40/40, LPS 40/75, LPS 50/40, LPS 50/75, LPS 50/150 

 

EBARA Submersible Sewage pump (with cutter)            Model: DF                      
   

FEATURES                                                                                                                         APPLICATIONS

. Non-Clog Type lmpeller prevents clogging by fibrous matter.                                          . Sewage

. Range of Models up to 100mm discharge size and 3.7Kw available                               . Waste Water

ปั๊มแช่สูบน้ำเสียหรือปั๊มจุ่มดูดน้ำเสียหรือปั๊มไดโว่ เอบาร่า EBARA ตระกูล DF เป็นชนิดใบพัด cutter มีทั้งชนิดออโต้ Automatic พร้อมลูกลอย DFA และรุ่นธรรมดา Manual ไม่พร้อมลูกลอย ปั๊มแช่สูบน้ำเสียรุ่น DF สามารถสูบน้ำเสียที่มีตะกอนหยาบได้ดี เช่น เศษผ้า กิ่งไม้ เศษพลาสติก ช่วยลดอาการใบพัดติด มอเตอร์ไห้มได้ดี มีอุปกรณ์ QDC ช่วยในการติดตั้งและยึดติดปั๊มให้มีความสะดวกในการเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ดี เหมาะกับบ่อปูนหรือถังบำบัดน้ำเสียชนิดไฟเบอร์ทรงแค็ปซุล ปั๊มแช่สูบน้ำเสียรุ่น DF และ DFA มีทั้งชนิด M-TYPE, A-TYPE และ J-TYPE ให้เลือกใช้

                                                                                                                                           ชนิด M-TYPE      

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
กำลัง
(Kw)
50DF 5.4 2" 100-400 3-9 0.4
50DF 5.75 2" 100-400 5-10 0.75
65DF 51.5 2.5" 200-500 8.5-12.6 1.5
80DF 51.5 3" 400-800 4.7-9.3 1.5
80DF 52.2 3" 400-1000 5.7-12 2.2
80DF 53.7 3" 400-1200 10.4-17 3.7
100DF 53.7 4" 400-2000 13-21 1.0

                                                                                                                                          ชนิด A-TYPE             

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
กำลัง
(Kw)
50DFA 5.4 2" 100-400 3-9 0.4
50DFA 5.75 2" 100-400 5-10 0.75
65DFA 51.5 2.5" 200-500 8.5-12.6 1.5
80DFA 51.5 3" 400-800 4.7-9.3 1.5
80DFA 52.2 3" 400-1000 5.7-12 2.2
80DFA 53.7 3" 400-1200 10.4-17 3.7
100DFA 53.7 4" 400-2000 13-21 3.7

Model: 50DF 5.4, 50DF 5.75, 65DF 51.5, 80DF 51.5, 80DF 52.2, 80DF 53.7, 100DF 53.7, 50DFA 5.4, 50DFA 5.75, 65DFA 51.5, 80DFA 51.5, 80DFA 52.2, 80DFA 53.7, 100DFA 53.7

EBARA Submersible Sewage pump            Model: DL

ปั๊มแช่สูบน้ำเสียหรือปั๊มจุ่มดูดน้ำเสียหรือปั๊มไดโว่ เอบาร่า EBARA ตระกูล DL ชนิดใบพัด Non clog เป็นปั๊มสูบน้ำเสียดูดตะกอนที่มีขนาดท่อตั้งแต่ 100 - 300 มิลลิเมตร หรือ 4" -8" ซึ่งเหมาะกับการดูดตะกอนที่มีปริมาณน้ำเสียมากๆ  มีให้เลือทั้งรุ่นรองลงมาคือ รุ่น DLC และ DLB

                                                                                                                     DLC และ DLB
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
กำลัง
(Kw)
100DLC 55.5 4" 400-1600 12.3-21.1 5.5
100DLC 57.5 4" 400-1800 15.3-26.5 7.5
100DLB 55.5 4" 600-2200 8.8-16 5.5
100DLB 57.5 4" 600-2400 11.4-20.8 1.5

                                                                                                                                      DL
Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
กำลัง
(Kw)
150DL 515 6" 1200-3800 15-27 15
150DL 518.5 6" 1200-4000 16.8-29.4 18.5
150DL 522 6" 1200-4200 18.8-34.5 22

EBARA Model: 100DLC 55.5, 100DLC 57.5, 100DLB 55.5, 100DLB 57.5, 150DL 515, 150DL 518.5, 150DL 522 


EBARA Submersible Sewage pump            Model: DML


Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
กำลัง
(Kw)
80DML 52.2 3" 600-1700 3.6-8.2 2.2
80DML 53.7 3" 600-2700 3.6-12.8 3.7
80DML 55.5 3" 1200-3500 3.5-14 5.5
80DML 57.5 3" 1200-4000 4.0-16.8 7.5
80DML 511 3" 1200-4400 6.4-23.6 11
80DML 515 3" 1200-5000 8.8-29.6 15
80DML 522 3" 1200-5360 12-36.1 22

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
กำลัง
(Kw)
100DML 53.7 4" 600-2700 3.6-12.8 3.7
100DML 55.5 4" 1200-3500 3.5-14 5.5
100DML 57.5 4" 1200-4000 4-16.8 7.5
100DML 511 4" 1200-4400 6.4-23.6 11
100DML 522 4" 1200-5360 12.0-36.1 22

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
กำลัง
(Kw)
150DML 55.5 6" 1200-3500 3.5-14 5.5
150DML 57.5 6" 1200-4000 4-16.8 7.5
150DML 511 6" 1200-4400 6.4-23.6 11
150DML 515 6" 1200-5000 8.8-29.6 15
150DML 522 6" 1200-5360 12.0-36.1 22

Model: 80DML 52.2,80DML 53.7,80DML 55.5,80DML 57.5,80DML 511,80DML 515,80DML 522,100DML 53.7,100DML 55.5,100DML 57.5
100DML 511,100DML 522,150DML 55.5,150DML 57.5,150DML 511,150DML 515,150DML 522
EBARA Submersible Sewage pump            Model: DVS

  ปั๊มแช่สูบน้ำเสียหรือปั๊มจุ่มดูดน้ำเสียหรือปั๊มไดโว่ เอบาร่า EBARA ตระกูล DVS เป็นปั๊มสูบตระกอนน้ำเสียที่มีทั้งระบบออโต็และธรรมดา มีทั้ง M-Type, A-Type และ J-Type ให้เลือกในการติดตั้ง


FEATURES                                                                                                         

. Semi-vortex lmpeller offers non-clog operation and allows pumping of foreign
  matter up to 60-70% discharge size.

. Easy Maintenance.

APPLICATIONS

. ldeal for waste water applications containing soft or fibrous solids

. Industrial waste water drainage

. Septic effluent

. Miscellaneous drainage

ปั๊มน้ำเอบาร่า อีบาร่า EBARA Submersible Pump Model 50DVS5.4S (มีชนิดไม่มีลูกลอย ไฟ 220 โวลท์) 

 - Submersible Semi Vortex Pumps

 - ปั๊มไดโว่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มบำบัดน้ำเสีย EBARA แบบมีลูกลอย 

                                                                                                                                                     ไฟ 220 โวลท์

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
กำลัง
(Kw)
40DVS 5.25S  1 1/2"  60-200  2.0-9.0  0.25
50DVS 5.25S  2"  60-200  2.0-9.0  0.25
50DVS 5.4S  2"  80-250  3.0-8.8  0.40
50DVS 5.75S  2"  80-250  7.1-13.3  0.75
80DVS 5.75S  3"  140-400  3.8-10.7  0.75
                   
EBARA Model: 40DVS 5.25S, 50DVS 5.25S, 50DVS 5.4S, 50DVS 5.75S, 80DVS 5.75Sปั๊มน้ำเอบาร่า อีบาร่า EBARA Submersible Pump Model 50DVS 5.75 (มีชนิดไม่มีลูกลอย )ไฟ 380 โวลท์

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      ไฟ 380 โวลท์

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
กำลัง
(Kw)
40DVS 5.25  1 1/2"  60-200  2.0-9.0  0.25
50DVS 5.25  2"  60-200  2.0-9.0  0.25
50DVS 5.4  2"  80-250  3.0-8.8  0.40
50DVS 5.75  2"  80-250  7.1-13.3  0.75
50DVS 51.5  2" 80-320 10.0-19.6 1.5
80DVS 5.75  3"  140-400  3.8-10.7  0.75
80DVS 51.5  3" 250-570 4.2-14.0 1.5
80DVS 52.2  3" 320-800 5.0-15.5 2.2
80DVS 53.7  3" 320-1000 7.0-21.2 3.7

EBARA Model: 40DVS 5.25, 50DVS 5.25, 50DVS 5.4, 50DVS 5.75, 50DVS 51.5, 80DVS 5.75, 80DVS 51.5, 80DVS 52.2, 80DVS 53.7


ปั๊มน้ำเอบาร่า อีบาร่า EBARA Submersible Pump Model 80DVSA 51.5 (มีชนิดมีลูกลอย 2 ลูก )ไฟ 380 โวลท์

                                                                                                       
                                                                                                                           แบบมีลูกลอย       ไฟ 380 โวลท์

Model EBARA ขนาด
(เข้า*ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
แรงดัน
(เมตร)
กำลัง
(Kw)
40DVSA 5.25  1 1/2"  60-200  2.0-9.0  0.25
50DVSA 5.25  2"  60-200  2.0-9.0  0.25
50DVSA 5.4  2"  80-250  3.0-8.8  0.40
50DVSA 5.75  2"  80-250  7.1-13.3  0.75
50DVSA 51.5  2" 80-320 10.0-19.6 1.5
80DVSA 5.75  3"  140-400  3.8-10.7  0.75
80DVSA 51.5  3" 250-570 4.2-14.0 1.5
80DVSA 52.2  3" 320-800 5.0-15.5 2.2
80DVSA 53.7  3" 320-1000 7.0-21.2 3.7

EBARA Model: 40DVSA 5.25, 50DVSA 5.25, 50DVSA 5.4, 50DVSA 5.75, 50DVSA 51.5, 80DVSA 5.75, 80DVSA 51.5, 80DVSA 52.2, 80DVSA 53.7

EBARA Quick Discharge Connector QDCModel  Description
LS50 EBAR Quick Discharge Connector QDC
LM50 EBAR Quick Discharge Connector QDC
LM65 EBAR Quick Discharge Connector QDC
LM80 EBAR Quick Discharge Connector QDC
LL65 EBAR Quick Discharge Connector QDC
LL80 EBAR Quick Discharge Connector QDC
LL100 EBAR Quick Discharge Connector QDC
LL125 EBAR Quick Discharge Connector QDC

Ebara Model: LS50, LM50, LM65, LM80, LL65, LL80, LL100, LL125


EBARA End suction volute pumps                 FSA     
                                     
                                                               


ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA End Suction Volute pump ตระกูล FSA เป็นปั๊มเพลาลอยที่เหมาะกับการสูบจ่ายน้ำสาธารณูปโภค เช่นรุ่น 50x40FHSA สุขาภิบาล เช่นรุ่น 65x50FSHA ระบบคูลลิ่ง เช่นรุ่น 80x65FSHA   ระบบสปริงเกิ้ล เช่นรุ่น 100x80FSHA  ระบบดับเพลิง เช่นรุ่น  150x125FSHA ใช้ได้กับน้ำร้อนและน้ำเย็น เช่นรุ่น  200x150FSHA เป็นต้น 


ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA End Suction Volute pump ตระกูล FSA  ยังมีรุ่น 65x50FSJA และรุ่น 80x65FSGA และรุ่น 80x65FSKA ให้เลือกใช้งาน ที่มีปริมาณจ่ายน้ำที่หลากหลาย แรงส่งที่ได้ไกลหลายขนาดให้เลือก มีทั้งส่งท่อขนาด 50 มิลลิเมตร หรือ 2 นิ้ว และ 65 มิลลิเมตร หรือ 2 1/2 นิ้ว และ 80 มิลลิเมตร หรือ 3 นิ้ว
และ 100 มิลลิเมตร หรือ 4 นิ้ว หรือรุ่น 100x80FSJA ที่มีขนาดท่อดูด 4 นิ้วและท่อส่ง 3 นิ้วเป็นต้น

ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA End Suction Volute pump ตระกูล FSA มีให้ใช้งานกับมอเตอร์ทั้ง 4P และ 2P ซึ่งขนาดของใบพัดก็จะต่างกันไป เช่น 143mm หรือ 182mm ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานและออกแบบ

Model Description ท่อเข้า
(มิลลิเมตร)
ท่อออก
(มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบมอเตอร์           RPM
50x40FSHA EBARA End Suction Volute Pump 50 40 1500
3000
65x50FSHA EBARA End Suction Volute Pump 65 50 1500
3000
65x50FSJA EBARA End Suction Volute Pump 65 50 1500
3000
80x65FSGA EBARA End Suction Volute Pump 80 65 1500
3000
80x65FSHA EBARA End Suction Volute Pump 80 65 1500
3000
80x65FSJA EBARA End Suction Volute Pump 80 65 1500
3000
80x65FSKA EBARA End Suction Volute Pump 80 65 1500
3000
100x80FSGA EBARA End Suction Volute Pump 100 80 1500
3000
100x80FSHA EBARA End Suction Volute Pump 100 80 1500
3000
100x80FSJA EBARA End Suction Volute Pump 100 80 1500
3000
125x100FSKA EBARA End Suction Volute Pump 125 100 1500
3000
125x100FSLA EBARA End Suction Volute Pump 125 100 1500
3000
150x125FSHA EBARA End Suction Volute Pump 150 125 1500
3000
150x125FSJA EBARA End Suction Volute Pump 150 125 1500
3000
150x125FSKA EBARA End Suction Volute Pump 150 125 1500
3000
150x125FSLA EBARA End Suction Volute Pump 150 125 1500
3000
200x150FSHA EBARA End Suction Volute Pump 200 150 1500
3000
200x150FSJA EBARA End Suction Volute Pump 200 150 1500
3000
200x150FSKA EBARA End Suction Volute Pump 200 150 1500
3000
200x150FSLA EBARA End Suction Volute Pump 200 150 1500
3000
100x80FSGCA EBARA End Suction Volute Pump 100 80 1500
3000
100x80FSHCA EBARA End Suction Volute Pump 100 80 1500
3000
125x100FSJCA EBARA End Suction Volute Pump 125 100 1500
3000
150x100FSKA EBARA End Suction Volute Pump 150 100 1500
3000
150X100FSNA EBARA End Suction Volute Pump 150 100 1500
3000
200X150FSNA EBARA End Suction Volute Pump 200 150 1500
3000
250X200FSLA EBARA End Suction Volute Pump 250 200 1500
3000
250X200FSNA EBARA End Suction Volute Pump 250 200 1500
3000

Bare Shaft Model : 50x40FSHA , 65X50FSHA , 65X50FSJA , 80X65FSGA , 80X65FSHA , 80X65FSJA , 80X65FSKA , 100X80FSGA , 100X80FSHA , 100X80FSJA , 125X100FSKA , 125X100FSLA ,
150X125FSHA , 150X125FSJA , 150X125FSKA , 150X125FSLA , 200X150FSHA , 200X150FSJA , 200X150FSKA

Complete Set Model : 50x40FS4HA 5.4 , 50x40FS4HA 5.75, 65X50FS4HA 5.75 , 65X50FS4JA 51.5, 65X50FS4HA 52.2 , 80X65FS4GA 5.75 , 80X65FS4HA 51.5 , 80X65FS4JA 52.2 , 80X65FS4JA 53.7 , 80X65FS4KA 55.5 , 80X65FS4KA 57.5 , 80X65FS4KA 511 , 100X80FS4GA 51.5 , 100X80FS4GA 52.2 , 100X80FS4HA 52.2 , 100X80FS4HA 53.7 , 100X80FS4JA 53.7, 100X80FS4JA 55.5 , 125X100FS4KA 57.5 , 125X100FS4KA 511 , 125X100FS4KA 515 , 125X100FS4KA 518 ,125X100FS4LA 522 , 125X100FS4LA 530 , 150X125FS4HA 57.5 , 150X125FS4HA 511 , 150X125FS4HA 515 ,150X125FS4JA 515 , 150X125FS4JA 518.5 , 150X125FS4JA 522 , 150X125FS4KA 530 , 150X125FS4KA 537 , 150X125FS4LA 545 , 150X125FS4LA 555 , 150X125FS4LA 575 , 200X150FS4HA 55.5 , 200X150FS4HA 57.5 , 200X150FS4HA 511 , 200X150FS4JA 515 , 200X150FS4JA 518.5 , 200X150FS4JA 522 , 200X150FS4JA 530 , 200X150FS4JA 537 , 200X150FS4KA 537 , 200X150FS4KA 545 , 200X150FS4KA 555 , 50X40FS2HA 51.5 , 50X40FS2HA 52.2 , 50X40FS2HA 53.7 , 50X40FS2HA 55.5 , 65X50FS2HA 53.7 , 65X50FS2HA 55.5 , 65X50FS2HA 57.5 , 65X50FS2JA 511 , 65X50FS2JA 515 , 80X65FS2GA 55.5 , 80X65FS2GA 57.5 , 80X65FS2HA 511 , 80X65FS2HA 515 , 80X65FS2JA 518.5 , 80X65FS2JA 522 , 100X80FS2GA 57.5 , 100X80FS2GA 511 , 100X80FS2GA 515 , 100X80FS2HA 518.5 , 100X80FS2HA 522 , 100X80FS2JA 530 , 100X80FS2JA 537 , 100X80FS2JA 545


EBARA  Self priming volute pump               Model SQ

 
ปั๊ม เอบาร่า EBARA Self priming volute pump ตระกูล SQ เป็นปั๊มเพลาลอยอีกชนิดหนึ่งของ EBARA ซึ่งใช้ในการสูบจ่ายน้ำในปริมาณสูงๆ โดยมีทั้งใบพัดชนิด Semi-open และ Enclosed ให้เลือกใช้งาน สามารถใช้กับงานชลประธาน สุขาภิบาล ระบบสปริงเกิ้ล การเกษตร สูบจ่ายน้ำที่มีโคลนผสมทราย (สำหรับรุ่นที่ใบพัดเป็น semi-open) มีคุณสบัติหล่อน้ำแค่ตอนเริ่มใช้งานเท่านั้น  ปั๊ม เอบาร่า EBARA Self priming volute pump ตระกูล SQ มีแยกออกเป็นรุ่น SQF SQE และ SQG สามารถใช้ได้ทั้งไฟ 220 และ 380 โวลท์

                                                                                                                                                    ไฟ 220 โวลท์
ขนาดท่อ
(มิลลิเมตร)
Model กำลัง
(kw)
ปริมาณน้ำ
m3/min
แรงดัน
(เมตร)
ปริมาณน้ำ
m3/min
แรงดัน
(เมตร)
25 25SQF5.2S 0.2 0.040 5.4 0.080 4.0
32 32SQE5.2S 0.2 0.050 4.0 0.095 1.9
32 32SQF5.2S 0.2 0.060 5.2 0.120 3.7
40 40SQE5.2S 0.2 0.075 4.6 0.150 2.5
40 40SQE5.4S 0.4 0.080 7.5 0.150 6.0
50 50SQE5.4S 0.4 0.110 7.2 0.210 3.6


                                                                                                                                                   ไฟ 380 โวลท์
ขนาดท่อ
(มิลลิเมตร)
Model กำลัง
(kw)
ปริมาณน้ำ
m3/min
แรงดัน
(เมตร)
ปริมาณน้ำ
m3/min
แรงดัน
(เมตร)
25 25SQF5.2S 0.2 0.040 5.4 0.080 4.0
32 32SQE5.2S 0.2 0.050 4.0 0.095 1.9
32 32SQF5.2S 0.2 0.060 5.2 0.120 3.7
40 40SQE5.2S 0.2 0.075 4.6 0.150 2.5
40 40SQE5.4S 0.4 0.080 7.5 0.150 6.0
40 40SQG5.75 0.75 0.080 12.8 0.200 9.0
50 50SQE5.4 0.4 0.110 7.2 0.210 3.6
50 50SQE5.75 0.75 0.150 8.3 0.320 6.8
50 50SQG51.5 1.5 0.140 14.7 0.320 12.0
65 65SQF5.75 0.75 0.220 7.3 0.380 4.0
65 65SQF51.5 1.5 0.24 9.1 0.500 7.8
65 65SQG52.2 2.2 0.200 20.3 0.500 13.5
80 80SQE51.5 1.5 0.400 8.6 0.700 5.6
80 80SQF52.2 2.2 0.320 13.3 0.800 9.0
80 80SQG53.7 3.7 0.350 21.4 0.800 14.5
100 100SQG53.7 3.7 0.630 14.5 1.250 10.5
100 100SQG57.5 7.5 0.550 24.4 1.250 18.5


ปั๊ม เอบาร่า EBARA Self priming volute pump ตระกูล SQ มีทั้งขนาดท่อ 25, 32, 40, 50, 65, 80 และ 100 มิลลิเมตร ให้เลือกใช้งาน สามารถเลือกปริมาณน้ำใช้งานตามขนาดกำลังมอเตอร์ เริ่มที่ 0.2 kw ถึง 7.5 kw ปั๊ม เอบาร่า EBARA Self priming volute pump ตระกูล SQE SQF SQG มีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถเลือกปั๊มพร้อมแท่นสำเร็จรูปและมอเตอร์ หรือปั๊มอย่างเดียว มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ได้แก่ EBARA 25SQF5.2S, 32SQE5.2S, 32SQF5.2S, 40SQE5.2S, 40SQE5.4S, 50SQE5.4, 50SQE5.75, 50SQG51.5, 65SQF5.75, 65SQF51.5, 65SQG52.2, 80SQE51.5, 80SQF52.2, 80SQG53.7, 100SQG53.7, 100SQG57.5Visitors: 64,858